НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Постановление о свободе слова, запрещенное «демократом» Марианом Лупу (DOC)

Опубликовано : 29 июнь 2012 г. 15:50 | Просмотров: 803 | Категория: Новости / Власть
Агентству OMEGA поступил для распространения текст проекта постановления парламента о ситуации по независимости масс-медиа и свободе слова в Республике Молдова.

Проект постановления был разработан на основе информации, представленной на проведенных в пятницу слушаниях в парламенте, и не был допущен даже к рассмотрению председателем парламента Марианом Лупу.

Proiect

HOTĂRÎRE

privind situația referitor la independența mass-media și libertatea de exprimare în Republica Moldova

Avînd în vedere situația critică cu privire la asigurarea independenței mass-media în Republica Moldova,

Luînd act de faptul că libertateta de exprimare este limitată constant în ultimul timp,

În vederea neadmiterii degradării de mai departe a situației în domeniul libertății editoriale și economice a presei,

În urma dezbaterilor minuțioase și atotcuprinzătoare a acestei probleme,

În temeiul art. 10 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, art. 32, 34 și 66 din Constituția Republicii Moldova și art. 126, 128 din Regulamentul Parlamentului,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Audiind informațiile autorităților publice în problema independenței mass-media și asigurării libertății de exprimare în Republica Moldova,

Parlamentul Republicii Moldova:

- Condamnă practica neconstituțională de partajare a instituțiilor statului pe criterii politice în baza unor acorduri secrete, fapt ce a generat instituirea unui monopol editorial și economic asupra mass-media, concentrînd majoritatea mijloacelor de informare în masă în mîinle a cîtorva politicieni de la guvernare, astfel, lipsind societatea de dreptul de a obține informații obiective și veridice, fără manipulare și propagandă;

- Regretă faptul că unica autoritate indicată să asigure independența mass-media, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, a demonstrat a fi un organ total angajat politic, netransparent, corupt, atribuția de bază a căruia este executarea comenzilor venite din partea puterii;

- Condamnă situația de monopol instituită în domeniul acordării serviciilor de publicitate pe piața media, fapt ce a dus la o dependență economică a presei de unele grupuri de interese, limitînd și mai mult posibilitatea posturilor TV de a se dezvolta independent și liber;

- Regretă situația cînd practic toate posturile TV sînt înregistrate în zone off-hore, fapt ce generează evaziuni fiscale și face imposibilă verificarea adecvată a acestora la capitolul independență din partea societății civile;

- Condamnă implicarea activă a factorilor politici în activitatea mass-mediei cu scopul de a institui cenzura și limita libertatea de exprimare a opoziției;

- Constată o situație ieșită din comun atunci cînd, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, autoritățile au admis sistarea emisiei unui post de televiziune cu acoperire națională, fără măcar de a acorda posibilitatea contestării deciziei în instanțele de judecată, situație inadmisibilă într-un stat de drept și o societate democratică;

- Condamnă vehement atitudinea Ministerului Tehnologiei informației și Comunicațiilor, precum și întreprinderii subordonate ÎS Radiocomunicații care a sistat ilegal emisia postului TV NIT înainte de pronunțarea deciziei instanței de judecată;

- Se arată îngrijorat de faptul că majoritatea posturilor TV propagă deschis politica guvernării, astfel, fiind limitat esențial pluralismul de opinii iar consumatorii rămîn fără o sursă alternativă de informație;

- Consideră inadmisibil faptul că postul public de televiziune Moldova 1 nu asigură un pluralism de opinii adecvat și manipulează opinia publică prin diverse mesaje xenofobe, rusofobe care duc doar la incitarea vrajbei interetnice;

- Regretă implicarea sistemului judecătoresc în litigiile legate de mass-media protejînd interesele criminale ale puterii;

- Condamnă inacțiunea organelor procuraturii în privința verificărilor numeroaselor informații cu privire la coruperea factorilor de decizii în domeniul mass-media.

Art.2. – În vederea, ameliorării situației în domeniu, Parlamentul Republicii Moldova consideră prioritare următoarele acțiuni:

1. Consiliul Coordonator al Audiovizualului:

- va revedea decizia sa de retragere a licenței de emisie a postului TV NIT conform prevederilor CEDO și recomandărilor structurilor internaționale;

- va revedea regulamentele interne de monitorizare a posturilor TV în sensul respectării art. 10 CEDO și aplicării unor standarde unice pentru toți radiofuzorii.

2. Consiliul de Observatori al Companiei publice Teleradio-Moldova.

- va asigura un management eficient al companiei și o independență reală cu respectarea pluralismului de opinii și neadmiterea manipulării informației în favoarea puterii;

- va asigura accesul liber și nestingherit al opoziției parlamentare la postul public Moldova 1.

3. Guvernul Republicii Moldova

- va examina chestiunea eliberării din funcție al ministrului tehnologiei informației și comunicațiilor și directorului ÎS Radiocomunicații pentru grava încălcare a legislației la sistarea emisiei postului TV NIT;

- de comun acord cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și ÎS Radiocomunicații vor asigura respectarea legii și vor reconecta emisia NIT pînă la decizia definitivă a instanței de judecată;

- va elabora și prezenta Parlamentului un plan de măsuri privind asigurarea neimplicării structurilor guvernamentale în lupta cu mass-media incomodă, asigurarea unei transparențe reale în activitate și va asigura condiții egale de activitate pentru toate mijloacele de informare în masă;

4. Agenția Națională pentru Protecția Concurenței :

- va examina problema referitor la deținerea monopolului și situației dominante pe piața publicității media și va aplica sancțiunile de rigoare;

- va asigura o concurență liberă pe piață publicității media și neadmiterea instituirii unor practici de monopol pe viitor.

5. Consiliul Superior al Magistraturii:

- va depune eforturi constante în vederea neadmiterii tergiversării intenționate a dosarelor legate de mass-media și nu va admite implicarea politicului în examinarea acestor litigii.

6. Procuratura Generală:

- va examina posibilitatea inițierii unei urmări penale pe faptul uzurpării puterii prin partajarea neconstituțională a instituțiilor statului pe criterii politice;

- va examina acțiunile CCA și ale conducerii ÎS Radiocomunicații care a admis sistarea ilegală a emisiei NIT,;

- va examina minuțios informațiile vehiculate potrivit cărora membrii CCA au fost corupți pentru adoptarea deciziei de retragere a licenței NIT.

Art. 3. – Se informează structurile internaționale referitor la problemele grave cu care se confruntă mass-media în RM.

Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Сообщить о ошибке | Версия для печати
Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ВЛАСТЬ
Глава Антикоррупционного центра возмущен «спекуляциями», в которых фигурирует имя депутата Архире
17.04.2022  Комиссар ОБСЕ требует от молдавских властей не пренебрегать проблемами общественного телерадиовещания
17.04.2022  Выгодополучатель от рейдерских атак, Владимир Плахотнюк, обещает сделать страну «более красивой и сильной»
17.04.2022  Тимофти, приговаривавший людей «за антисоветскую агитацию», утверждает, что судил только по поступкам
ЛЮДИ
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ